Startside

Hva er hypnoterapi?

Behandlingsområder

Hvordan foregår det?

Om meg

Kontakt/bestilling

HVA ER HYPNOTERAPI?

 

All hypnose er selvhypnose. Hypnoterapeuten er din veileder og samarbeidspartner. Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose. Hypnose er ikke en medisinsk behandlingsform i seg selv, men et nyttig supplement. Hypnoterapi kan anvendes på mange områder, se ”behandlingsområder”.

Hypnose er myteomspunnet, men det er ikke noe mystisk ved den. Hypnose er en tilstand av endret bevissthet som normalt oppstår rett før vi faller i søvn, når vi dagdrømmer eller ”faller i staver”. Hypnose skiller seg fra søvn ved at du er fullt bevisst, hører og svarer og oppfatter alt som skjer. Du har hele tiden kontroll over deg selv og har din frie vilje.


HVA ER NLP?

Neuro-linguistisk programmering er en samling teknikker og metoder for å kommunisere bedre med seg selv og andre, for å oppnå større fleksibilitet i tenkning og atferd og kunne sette seg nye mål eller justere kurs. En grunntanke i NLP er at mennesket ofte selv har de ressursene som trengs for å forandre seg og nå sine mål.

Terapeuten, som kalles NLP Practitioner, vil i stor grad vektlegge at klienten finner de nødvendige ressursene i seg selv for å mestre eller løse de aktuelle problemene. NLP er svært effektivt når det gjelder å skape endringer i vaner/atferd, fjerne fobier eller svekke minner fra dårlige opplevelser.  


 

Hypnose og NLP er korttidsterapi.

De fleste har bare bruk for 2 – 3 behandlinger, og ofte er det god effekt allerede etter første behandling.

Endringen vil normalt være varig, og påvirker ditt liv positivt, ofte også på andre områder enn forventet.

Hypnose og NLP krever ingen forhåndskunnskap – det krever kun din vilje og motivasjon!
Hypnoterapeuten arbeider med suggesjoner/forslag og andre teknikker, som kan hjelpe deg med endringer du ønsker. Våre vaner og rutiner er lagret i underbevisstheten, og oppleves ofte som vanskelige å endre. Gjennom hypnose kan det underbevisste sinnet påvirkes ved at hypnoterapeuten formulerer de endringene du ønsker i vaner eller handlingsmønstre. Dette gjør at hypnose kan hjelpe deg hvis du for eksempel ønsker å slutte å røyke! Metodene er svært effektive under hypnose fordi man er mer åpen overfor mulige løsninger.